Op de grens van land en zee vind je aan de wadkant de kwelder. Een kweldergebied wordt niet omsloten door een dijk of duinen en ligt dus rechtstreeks onder invloed van eb en vloed. Hierdoor vormt zich een natuurlijk gebied met veel bijzondere, want zoutminnende, planten.

Struinen op de kwelder met het Natuurcentrum Ameland 

2 KWELDER MET ZEEKRAAL EN TWEE VOGELS

Met de groep op de kwelder worden alle zintuigen ingeschakeld: we ruiken, horen, voelen en proeven de bijzondere planten van dit unieke landschap. Ook wordt het ontstaan en de ontwikkeling van een kwelder inzichtelijk gemaakt. Ook niet te missen: de verschillende broedvogels van dit buitendijkse gebied.

Kortom een ervaring om nooit te vergeten !!!

klein eigen onderzoekjes zoals het bepalen van het zoutgehalte van water of het nemen van een bodemmonster om het zand/slib gehalte te bepalen horen tot de mogelijkheden. Met hulp van een zoekkaart kunnen verschillende kwelderplanten worden herkend. Met zoekkaart en kijker kunnen de vogelsoorten worden vastgesteld.

In de klas kan als voorbereiding het Kwelderspel worden gedaan, het spel is te downloaden via http://www.waddenzeeschool.nl/fileadmin/waddenzeeschool/data/Downloads/lesmateriaal_bovenbouw_BO/ECO040_Groep_5-8_kwelder_2-3.pdf

Duur van alle excursies: 1½ uur.

Kosten € 67,50 Maximale groepsgrootte 30 personen
Boeken via 0519 – 542737