Ameland dat is……krijsende vogels en hun nesten.

Het waddengebied is van levensbelang voor vele soorten trekvogels. Dat wordt duidelijk na een excursie door een van de broedgebieden van deze dieren. Het wad is voor veel vogels een onmisbare schakel in de jaarlijkse trek van noord naar zuid en omgekeerd.

3

IMG_4796IMG_4797

Wat kun je van ons verwachten…

Basisscholen

Met de lessen van de Waddenzeeschool bereiden de kinderen zich op school voor op het echte buitenwerk.

 

Dit kan bijvoorbeeld met behulp van het lesmateriaal wat u kunt vinden op de site www.vogeltrackers.nl

Lesmateriaal: filmpje Waddenzee en trekvogels; waddenzeeschoolkrant BO.

 

Buiten lopen we door een broedvogelkolonie waar, afhankelijk van de tijd van het jaar, tientallen krijsende meeuwen hun nesten en jongen verdedigen. Je hoort, ruikt en voelt (soms letterlijk) dat dit het territorium van de vogels is ! Of we lopen langs een uniek broedgebied, waar noordse stern, visdief, grote stern en kokmeeuw constant ruzie maken om de beste broedplaatsen in het beperkte gebied.

Kortom een beleving van oog en oor voor iedereen!!!

Voortgezet onderwijs

Veel lesmateriaal, ook met suggesties voor eigen onderzoek, is te vinden op de site www.vogeltrackers.nl

maandag 7 mei 045-1maandag 7 mei 054-1

Tijdens de excursie passeren vele vogelsoorten de revue, maar wordt er ook uitleg gegeven over de grotere verbanden. Waarom broeden deze vogels hier; wat is de plaats van het waddengebied in de oost-Atlantische trekroute; waar overwinteren / over-zomeren deze vogels. Met behulp van kijker en zoekkaart kunnen de leerlingen actief bezig zijn.