Op de grens van land en zee vind je aan de wadkant de kwelder. Een kweldergebied wordt niet omsloten door een dijk of duinen en ligt dus rechtstreeks onder invloed van eb en vloed. Hierdoor vormt zich een natuurlijk gebied met veel bijzondere, want zoutminnende, planten.

Struinen op de kwelder met de natuurgids.

2kwelder bij kooiduinen zuidkant Ameland KWELDER MET ZEEKRAAL EN TWEE VOGELS

Met de groep op de kwelder worden alle zintuigen ingeschakeld: we ruiken, horen, voelen en proeven de bijzondere planten van dit unieke landschap. Ook wordt het ontstaan en de ontwikkeling van een kwelder inzichtelijk gemaakt. Ook niet te missen: de verschillende broedvogels van dit buitendijkse gebied.

Kortom een ervaring om nooit te vergeten !!!

Onderweg kunnen kleine eigen onderzoekjes uitgevoerd worden, zoals het bepalen van het zoutgehalte van water. Met hulp van een zoekkaart en de begeleidende natuurgids kunnen verschillende kwelderplanten worden herkend. Ook wordt er aandacht geschonken aan de vogels in het gebied.

Maximale groepsgrootte 25 personen
Duur ca. anderhalf uur

Boeken via www.amelandermusea.nl of 0519 – 542737