Het waddengebied is van levensbelang voor vele soorten trekvogels. Dat wordt duidelijk na een excursie door een van de broedgebieden van deze dieren. Het wad is voor veel vogels een onmisbare schakel in de jaarlijkse trek van noord naar zuid en omgekeerd.

Buiten lopen we langs een broedvogelkolonie waar, afhankelijk van de tijd van het jaar, tientallen krijsende meeuwen hun nesten en jongen verdedigen. Je hoort, ruikt en voelt (soms letterlijk) dat dit het territorium van de vogels is! Of we lopen langs een uniek broedgebied, waar noordse stern, visdief, grote stern en kokmeeuw constant ruzie maken om de beste broedplaatsen in het beperkte gebied.

maandag 7 mei 045-1 IMG_4797 IMG_4796 KWELDER MET ZEEKRAAL EN TWEE VOGELS

Duur anderhalf tot twee en half uur  Maximale groepsgrootte 25 personen

 

Informatie en boekingen  0519-542737